X
محتوای مجله > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
57
0

کاربرد روش های بصری متنوع در آموزش زیست شناسی

حجم مطالب درسی زیست‌ شناسی دوره دوم متوسطه و در برخی موارد پیچیدگی ‌های متن کتاب ‌ها و کمبود تصاویر و نیز ناکافی بودن امکانات آزمایشگاهی، یاددهی و یادگیری مباحث زیست ‌شناسی را برای دبیران و دانش ‌آموزان چالش ‌برانگیز کرده است.
مریم صفوی
مریم صفوی
1399/05/01
0
101
0

غده راست روده ای در ماهیان غضروفی

در صفحه ۷۷ کتاب زیست ‌شناسی پایه دهم نوشته شده است همه مهره ‌داران کلیه دارند.
نظام جلیلیان
نظام جلیلیان
1399/05/01
0
74
0

تشریح مباحثی از فصل تنظیم عصبی، کتاب زیست شناسی 2

در فصل اول (تنظیم عصبی) کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم، به انواع یاخته های پشتیبان و عملکرد آن ها، مننژ و سد خونی مغزی اشاره ای گذرا شده است.
فریبا رمضانی ویشکی
فریبا رمضانی ویشکی
1399/05/01
0
10940
0

نهاندانگان و بازدانگان

دانستن تفاوت‌های بین نهاندانگان با بازدانگان عصای دست معلمان هنگام تدریس گیاه‌شناسی است. در این نوشته این تفاوت‌ها شرح داده شده است.
مسعود نکوخو
مسعود نکوخو
1396/07/04

کاربرد روش های بصری متنوع در آموزش زیست شناسی

مریم صفوی
مریم صفوی
1399/05/01
حجم مطالب درسی زیست‌ شناسی دوره دوم متوسطه و در برخی موارد پیچیدگی ‌های متن کتاب ‌ها و کمبود تصاویر و نیز ناکافی بودن امکانات آزمایشگاهی، یاددهی و یادگیری مباحث زیست ‌شناسی را برای دبیران و دانش ‌آموزان چالش ‌برانگیز کرده است.

غده راست روده ای در ماهیان غضروفی

نظام جلیلیان
نظام جلیلیان
1399/05/01
در صفحه ۷۷ کتاب زیست ‌شناسی پایه دهم نوشته شده است همه مهره ‌داران کلیه دارند.

تشریح مباحثی از فصل تنظیم عصبی، کتاب زیست شناسی 2

فریبا رمضانی ویشکی
فریبا رمضانی ویشکی
1399/05/01
در فصل اول (تنظیم عصبی) کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم، به انواع یاخته های پشتیبان و عملکرد آن ها، مننژ و سد خونی مغزی اشاره ای گذرا شده است.

نهاندانگان و بازدانگان

مسعود نکوخو
مسعود نکوخو
1396/07/04
دانستن تفاوت‌های بین نهاندانگان با بازدانگان عصای دست معلمان هنگام تدریس گیاه‌شناسی است. در این نوشته این تفاوت‌ها شرح داده شده است.

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.