X
محتوای مجله > نتایج جستجو
آخرین عناوین
1
343
1

پاسخ های تحلیلی به پرسش های المپیاد زیست شناسی

در این شماره نمونه‌هایی از پرسش‌هايی که در آزمون مرحله نخست المپیاد زیست‌شناسی کشور مطرح شده‌اند، همراه با پاسخ‌های تشریحی و تحلیل آنها می‌آوریم.
اميرحسين زارع مهذبيه
اميرحسين زارع مهذبيه
1399/12/02
0
331
0

کاربرد روش های بصری متنوع در آموزش زیست شناسی

حجم مطالب درسی زیست‌ شناسی دوره دوم متوسطه و در برخی موارد پیچیدگی ‌های متن کتاب ‌ها و کمبود تصاویر و نیز ناکافی بودن امکانات آزمایشگاهی، یاددهی و یادگیری مباحث زیست ‌شناسی را برای دبیران و دانش ‌آموزان چالش ‌برانگیز کرده است.
مریم صفوی
مریم صفوی
1399/05/01
0
2759
0

غده راست روده ای در ماهیان غضروفی

در صفحه ۷۷ کتاب زیست ‌شناسی پایه دهم نوشته شده است همه مهره ‌داران کلیه دارند.
نظام جلیلیان
نظام جلیلیان
1399/05/01
0
2969
0

تشریح مباحثی از فصل تنظیم عصبی، کتاب زیست شناسی 2

در فصل اول (تنظیم عصبی) کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم، به انواع یاخته های پشتیبان و عملکرد آن ها، مننژ و سد خونی مغزی اشاره ای گذرا شده است.
فریبا رمضانی ویشکی
فریبا رمضانی ویشکی
1399/05/01
0
26328
0

نهاندانگان و بازدانگان

دانستن تفاوت‌های بین نهاندانگان با بازدانگان عصای دست معلمان هنگام تدریس گیاه‌شناسی است. در این نوشته این تفاوت‌ها شرح داده شده است.
مسعود نکوخو
مسعود نکوخو
1396/07/04

پاسخ های تحلیلی به پرسش های المپیاد زیست شناسی

اميرحسين زارع مهذبيه
اميرحسين زارع مهذبيه
1399/12/02
در این شماره نمونه‌هایی از پرسش‌هايی که در آزمون مرحله نخست المپیاد زیست‌شناسی کشور مطرح شده‌اند، همراه با پاسخ‌های تشریحی و تحلیل آنها می‌آوریم.

کاربرد روش های بصری متنوع در آموزش زیست شناسی

مریم صفوی
مریم صفوی
1399/05/01
حجم مطالب درسی زیست‌ شناسی دوره دوم متوسطه و در برخی موارد پیچیدگی ‌های متن کتاب ‌ها و کمبود تصاویر و نیز ناکافی بودن امکانات آزمایشگاهی، یاددهی و یادگیری مباحث زیست ‌شناسی را برای دبیران و دانش ‌آموزان چالش ‌برانگیز کرده است.

غده راست روده ای در ماهیان غضروفی

نظام جلیلیان
نظام جلیلیان
1399/05/01
در صفحه ۷۷ کتاب زیست ‌شناسی پایه دهم نوشته شده است همه مهره ‌داران کلیه دارند.

تشریح مباحثی از فصل تنظیم عصبی، کتاب زیست شناسی 2

فریبا رمضانی ویشکی
فریبا رمضانی ویشکی
1399/05/01
در فصل اول (تنظیم عصبی) کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم، به انواع یاخته های پشتیبان و عملکرد آن ها، مننژ و سد خونی مغزی اشاره ای گذرا شده است.

نهاندانگان و بازدانگان

مسعود نکوخو
مسعود نکوخو
1396/07/04
دانستن تفاوت‌های بین نهاندانگان با بازدانگان عصای دست معلمان هنگام تدریس گیاه‌شناسی است. در این نوشته این تفاوت‌ها شرح داده شده است.

برچسب‌ها:
نویسندگان