X
محتوای مجله > نتایج جستجو
آخرین عناوین
1
2134
0

پروانه های زیبای نقده

تصویرهایی که مشاهده می‌کنید، کار یکی از معلمان زیست‌شناسی شهرستان نقده است. به امید اینکه تصویرهای زیبای شما از جانداران پیرامون خود نیز در آینده زینت‌بخش صفحه‌های این نشریه شود.
عزیز عذار
عزیز عذار
1396/07/04
0
2200
0

لاله های واژگون فریدون شهر

یکی از موضوع‌های مورد علاقه معلمان زیست‌شناسی کشور، شناسایی فون و فلور مناطق مختلف ایران است. به همین علت تاکنون هر از چند گاه پژوهش‌ها، مقالات و نوشته‌هایی در این‌باره، به‌ویژه آثار معلمان کشور را در این زمینه منتشر کرده‌ایم.
مسعود نکوخو
مسعود نکوخو
1396/07/04
0
7533
0

آموزش و پرورش و فرهنگ حفظ محیط‌زیست

مشکلات مربوط به محیط‌زیست جهانی هستند. فرهنگ عامل اصلی و نیروی محرک توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست است. آموزش محیط‌زیست به‌منظور ایجاد فرهنگ عمیق، یعنی تربیت افراد دارای احساس مسئولیت نسبت به محیط‌زیست و دارای دانش، نگرش، انگیزه، تعهد و مهارت‌های لازم برای فعالیت‌های مختلف در جهت ایجاد محیط‌زیستی سالم و پاک و تعهد به نگهداری از محیط برای نسل‌های آینده ضرورت دارد.
فاطمه سادات نبی پور
فاطمه سادات نبی پور
1396/07/04
0
1383
0

فناوری نانو در خدمت محیط زیست

در این مقاله دسته‌ای از نانو‌مواد که «نانو‌حفره‌» نام دارند معرفی می‌شوند. نانوحفره‌ها، دربر‌گیرنده ریز‌حفره‌ها، میان‌حفره‌ها و بخش کوچکی از بزرگ‌حفره‌ها هستند. یکی از پرکاربردترین مواد نانوحفره، میان‌حفره‌های سیلیکاتی هستند که در سطح خارجی و سطح حفرات خود مقدار بسیار زیادی گروه‌های عاملی سیلانول دارند.
زهرا مهربان
زهرا مهربان
1396/07/04
1
2430
0

مدارس محیط زیستی

برنامه بین‌المللی مدارس اکو در عمل در چارچوب برنامه بنیاد بین‌المللی آموزش محیط زیست است که سازمانی غیردولتی است. این بنیاد مجری برنامه‌های آموزش محیط‌زیست و مسئول مدیریت و صدور گواهی‌نامه‌ها و هزینه‌های آن است.
ندا پریشانی
ندا پریشانی
1396/07/04

پروانه های زیبای نقده

عزیز عذار
عزیز عذار
1396/07/04
تصویرهایی که مشاهده می‌کنید، کار یکی از معلمان زیست‌شناسی شهرستان نقده است. به امید اینکه تصویرهای زیبای شما از جانداران پیرامون خود نیز در آینده زینت‌بخش صفحه‌های این نشریه شود.

لاله های واژگون فریدون شهر

مسعود نکوخو
مسعود نکوخو
1396/07/04
یکی از موضوع‌های مورد علاقه معلمان زیست‌شناسی کشور، شناسایی فون و فلور مناطق مختلف ایران است. به همین علت تاکنون هر از چند گاه پژوهش‌ها، مقالات و نوشته‌هایی در این‌باره، به‌ویژه آثار معلمان کشور را در این زمینه منتشر کرده‌ایم.

آموزش و پرورش و فرهنگ حفظ محیط‌زیست

فاطمه سادات نبی پور
فاطمه سادات نبی پور
1396/07/04
مشکلات مربوط به محیط‌زیست جهانی هستند. فرهنگ عامل اصلی و نیروی محرک توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست است. آموزش محیط‌زیست به‌منظور ایجاد فرهنگ عمیق، یعنی تربیت افراد دارای احساس مسئولیت نسبت به محیط‌زیست و دارای دانش، نگرش، انگیزه، تعهد و مهارت‌های لازم برای فعالیت‌های مختلف در جهت ایجاد محیط‌زیستی سالم و پاک و تعهد به نگهداری از محیط برای نسل‌های آینده ضرورت دارد.

فناوری نانو در خدمت محیط زیست

زهرا مهربان
زهرا مهربان
1396/07/04
در این مقاله دسته‌ای از نانو‌مواد که «نانو‌حفره‌» نام دارند معرفی می‌شوند. نانوحفره‌ها، دربر‌گیرنده ریز‌حفره‌ها، میان‌حفره‌ها و بخش کوچکی از بزرگ‌حفره‌ها هستند. یکی از پرکاربردترین مواد نانوحفره، میان‌حفره‌های سیلیکاتی هستند که در سطح خارجی و سطح حفرات خود مقدار بسیار زیادی گروه‌های عاملی سیلانول دارند.

مدارس محیط زیستی

ندا پریشانی
ندا پریشانی
1396/07/04
برنامه بین‌المللی مدارس اکو در عمل در چارچوب برنامه بنیاد بین‌المللی آموزش محیط زیست است که سازمانی غیردولتی است. این بنیاد مجری برنامه‌های آموزش محیط‌زیست و مسئول مدیریت و صدور گواهی‌نامه‌ها و هزینه‌های آن است.

برچسب‌ها:
نویسندگان