X
محتوای مجله > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
5494
0

کشف هیدروپونیک

 چکیده در سیستم‌های بدون خاک در تغذیه گیاه از محلول‌های غذایی استفاده می‌کنند. لذا، برای تهیه محلول‌های غذایی از نمک‌های عناصری مانند نیترات پتاسیم و سولفات پتاسیم استفاده می‌کنند. معمولاً برای تهیه این محلول‌ها‌، فرمول‌های غذایی متعددی پیشنهاد شده است.
شهره سلیمی
شهره سلیمی
1396/11/14
0
3368
0

تأثیر تمرین یوگا بر فشار خون

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات منتخب یوگا بر میزان فشار خون سیستولی و دیاستولی بوده است.
شهره سلیمی
شهره سلیمی
1396/08/17
0
3929
0

تاثیر مصرف سیگار بر حس بویایی

سیگار یکی از ابزارهایی است که شخص با مصرف آن احتمال بروز انواع بیماری‌ها، سرطان‌ها و در نتیجه مرگ تدریجی را در خود افزایش می‌دهد. اگرچه عادت سیگارکشیدن در میان بعضی مردم دیده می‌شود، ولی تأثیر آن بر حس بویایی به وضوح مشخص نشده است.
شهره سلیمی
شهره سلیمی
1396/07/05
2
12660
5

کاشت بافت گیاهی در مدرسه

یکی از مهم‌ترین روش‌های تکثیر گیاهان، کشت بافت گیاهی است. امروزه می‌توان با استفاده از لوازم ساده که در دسترس همگان قرار دارند و با رعایت شرایط سترون، عملیات کشت بافت را در مدارس و حتی در منازل نیز انجام داد و از آن لذت برد.
فاطمه یحیی زاده ساروی
فاطمه یحیی زاده ساروی
1396/06/29
0
1549
0

رنگ‌های طبیعی گیاهی به جای رنگ‌های شیمیایی

ابتدا محیط کشت رایج، یعنی سابرودکستروزآگار 65 گرم در لیتر را وزن و در آب مقطر روی شعله شفاف می‌کنیم. بعد از اتوکلاو و استریل کردن درون پلیت‌های یک‌بارمصرف می‌ریزیم.
امیرحسین عزیزی
امیرحسین عزیزی
1396/06/29
0
11028
0

تاثیر باد بر گیاهان

ر این تحقیق تأثیر باد را بر سلامت گیاهان بررسی کردیم. برای این کار از دو گلدان هم‌اندازه که از نظر شرایط مراقبت و میزان آب‌دهی و محل نگه‌داری برای هر دو گلدان کنترل و مورد آزمایش کاملاً یکسان بود، استفاده کردیم.
شهره سلیمی
شهره سلیمی
1396/06/29

کشف هیدروپونیک

شهره سلیمی
شهره سلیمی
1396/11/14
 چکیده در سیستم‌های بدون خاک در تغذیه گیاه از محلول‌های غذایی استفاده می‌کنند. لذا، برای تهیه محلول‌های غذایی از نمک‌های عناصری مانند نیترات پتاسیم و سولفات پتاسیم استفاده می‌کنند. معمولاً برای تهیه این محلول‌ها‌، فرمول‌های غذایی متعددی پیشنهاد شده است.

تأثیر تمرین یوگا بر فشار خون

شهره سلیمی
شهره سلیمی
1396/08/17
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات منتخب یوگا بر میزان فشار خون سیستولی و دیاستولی بوده است.

تاثیر مصرف سیگار بر حس بویایی

شهره سلیمی
شهره سلیمی
1396/07/05
سیگار یکی از ابزارهایی است که شخص با مصرف آن احتمال بروز انواع بیماری‌ها، سرطان‌ها و در نتیجه مرگ تدریجی را در خود افزایش می‌دهد. اگرچه عادت سیگارکشیدن در میان بعضی مردم دیده می‌شود، ولی تأثیر آن بر حس بویایی به وضوح مشخص نشده است.

کاشت بافت گیاهی در مدرسه

فاطمه یحیی زاده ساروی
فاطمه یحیی زاده ساروی
1396/06/29
یکی از مهم‌ترین روش‌های تکثیر گیاهان، کشت بافت گیاهی است. امروزه می‌توان با استفاده از لوازم ساده که در دسترس همگان قرار دارند و با رعایت شرایط سترون، عملیات کشت بافت را در مدارس و حتی در منازل نیز انجام داد و از آن لذت برد.

رنگ‌های طبیعی گیاهی به جای رنگ‌های شیمیایی

امیرحسین عزیزی
امیرحسین عزیزی
1396/06/29
ابتدا محیط کشت رایج، یعنی سابرودکستروزآگار 65 گرم در لیتر را وزن و در آب مقطر روی شعله شفاف می‌کنیم. بعد از اتوکلاو و استریل کردن درون پلیت‌های یک‌بارمصرف می‌ریزیم.

تاثیر باد بر گیاهان

شهره سلیمی
شهره سلیمی
1396/06/29
ر این تحقیق تأثیر باد را بر سلامت گیاهان بررسی کردیم. برای این کار از دو گلدان هم‌اندازه که از نظر شرایط مراقبت و میزان آب‌دهی و محل نگه‌داری برای هر دو گلدان کنترل و مورد آزمایش کاملاً یکسان بود، استفاده کردیم.

برچسب‌ها:
نویسندگان