X
محتوای مجله > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
67
0

آموزش آن لاین نظریه های جامعه شناسی

سایت مجله رشدآموزش علوم اجتماعی ارائه کرد
77
نازنین بوذری
نازنین بوذری
1397/08/19
0
100
0
0
100
0

امید اجتماعی مسئله این است

«امید» احساس یا حالتی توأم با انتظار بهبود وضعیت و توانمندی برای ایجاد تغییرات مطلوب است. از چنین منظری «امید» با بریدن از «گذشته» و تلاش برای تغییر «وضع موجود»، معطوف به «آینده» و تلاش در جهت ایجاد «وضع مطلوب» است. امید موتور زندگی اجتماعی است. چرا که به‌قول ارنست بلوخ: «اندوهناک‌ترین مسئله بشر نه فقدان امنیت، بلکه از دست‌دادن قدرت تخیل برای تغییر امور است.» از همین رو، امید یکی از بنیان‌های آموزه‌های دینی است، و «موعودگرایی» یکی از صورت‌های امید اجتماعی است که در طول تاریخ جوامع مختلف وجود داشته و به پیدایش شکل‌های مختلفی از اندیشه آرمان‌شهر منجر شده است.
مسعود تویسرکانی
مسعود تویسرکانی
1397/07/30
0
107
0

مهارت آموزی کم ، حجم دروس بالا

در سال‌های اخیر برنامه درسی تربیت‌معلم، به‌عنوان عامل مؤثر در بازده آموزشی، مورد توجه بوده و آموزش قبل از خدمت و ضمن‌خدمت مرتبط و هماهنگ شده و به‌صورت مداوم دنبال شده است. به‌رغم تصور سنتی درباره معلم و اینکه معلم را همواره با گچ و تخته یادآوری می‌کنند، امروزه نقش‌های پیچیده و انتظارات حرفه‌ای فراوانی برای معلمان در نظر گرفته شده است. در فرایند تربیت‌معلم ایران، معلمان پس از استخدام روانه کلاس درس می‌شوند و کمتر به صلاحیت‌های حرفه‌ای مورد نیازشان توجه می‌شود. همچنین آموزش‌های کوتاه‌مدتی، براساس تغییر بعضی از برنامه‌های درسی، اجرا می‌شوند.
محسن سعیدی دهاقانی
محسن سعیدی دهاقانی
1397/07/30
0
112
0

نظم در کتاب های مطالعات اجتماعی

با نگاهی به متون اسلامی و قرآن مشاهده می‌شود که از دیدگاه مکتب متعالی اسلام، نخستین شرط هر اجتماع سالم وجود نظم و امنیت در آن جامعه است. برای مثال، در قرآن کریم آمده است که حضرت ابراهیم(ع) هنگام بنا نهادن کعبه به این امر مهم توجه داشته و همواره از خداوند متعال خواسته است که آن سرزمین را از نعمت امنیت برخوردار کند [سوره مبارکه ابراهیم، آیه شریفه 35]. از سوی دیگر، ایجاد امنیت را به‌عنوان یک وظیفه الهی قلمداد کرده است. نظم و امنیت پایه و اساس زندگی سالم است و بدون وجود آن‌ها زندگی اجتماعی بسیار سخت و مشکل خواهد شد [سلیمی و همکاران، 118:1393].
جواد آقامحمدی
جواد آقامحمدی
1397/07/30
0
93
0

مدرسه و بازتولید فرهنگی

«نظریه بازتولید فرهنگی» ریشه در آثار دو متفکر برجسته اروپایی دارد: باسیل برنشتاین و پییر بوردیو. فرضیه اساسی این دو نظریه‌پرداز آن است که درون نظام آموزشی شکل خاصی از نظم اجتماعی وجود دارد که این نظم ناشی از شرایط اجتماعی و تاریخی خارج از این نظام است.
راضیه موحدی
راضیه موحدی
1397/07/30

آموزش آن لاین نظریه های جامعه شناسی

نازنین بوذری
نازنین بوذری
1397/08/19
سایت مجله رشدآموزش علوم اجتماعی ارائه کرد

دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران، 1396 - 1388

سپیده محمدی
سپیده محمدی
1397/07/30
معرفی کتاب

امید اجتماعی مسئله این است

مسعود تویسرکانی
مسعود تویسرکانی
1397/07/30
«امید» احساس یا حالتی توأم با انتظار بهبود وضعیت و توانمندی برای ایجاد تغییرات مطلوب است. از چنین منظری «امید» با بریدن از «گذشته» و تلاش برای تغییر «وضع موجود»، معطوف به «آینده» و تلاش در جهت ایجاد «وضع مطلوب» است. امید موتور زندگی اجتماعی است. چرا که به‌قول ارنست بلوخ: «اندوهناک‌ترین مسئله بشر نه فقدان امنیت، بلکه از دست‌دادن قدرت تخیل برای تغییر امور است.» از همین رو، امید یکی از بنیان‌های آموزه‌های دینی است، و «موعودگرایی» یکی از صورت‌های امید اجتماعی است که در طول تاریخ جوامع مختلف وجود داشته و به پیدایش شکل‌های مختلفی از اندیشه آرمان‌شهر منجر شده است.

مهارت آموزی کم ، حجم دروس بالا

محسن سعیدی دهاقانی
محسن سعیدی دهاقانی
1397/07/30
در سال‌های اخیر برنامه درسی تربیت‌معلم، به‌عنوان عامل مؤثر در بازده آموزشی، مورد توجه بوده و آموزش قبل از خدمت و ضمن‌خدمت مرتبط و هماهنگ شده و به‌صورت مداوم دنبال شده است. به‌رغم تصور سنتی درباره معلم و اینکه معلم را همواره با گچ و تخته یادآوری می‌کنند، امروزه نقش‌های پیچیده و انتظارات حرفه‌ای فراوانی برای معلمان در نظر گرفته شده است. در فرایند تربیت‌معلم ایران، معلمان پس از استخدام روانه کلاس درس می‌شوند و کمتر به صلاحیت‌های حرفه‌ای مورد نیازشان توجه می‌شود. همچنین آموزش‌های کوتاه‌مدتی، براساس تغییر بعضی از برنامه‌های درسی، اجرا می‌شوند.

نظم در کتاب های مطالعات اجتماعی

جواد آقامحمدی
جواد آقامحمدی
1397/07/30
با نگاهی به متون اسلامی و قرآن مشاهده می‌شود که از دیدگاه مکتب متعالی اسلام، نخستین شرط هر اجتماع سالم وجود نظم و امنیت در آن جامعه است. برای مثال، در قرآن کریم آمده است که حضرت ابراهیم(ع) هنگام بنا نهادن کعبه به این امر مهم توجه داشته و همواره از خداوند متعال خواسته است که آن سرزمین را از نعمت امنیت برخوردار کند [سوره مبارکه ابراهیم، آیه شریفه 35]. از سوی دیگر، ایجاد امنیت را به‌عنوان یک وظیفه الهی قلمداد کرده است. نظم و امنیت پایه و اساس زندگی سالم است و بدون وجود آن‌ها زندگی اجتماعی بسیار سخت و مشکل خواهد شد [سلیمی و همکاران، 118:1393].

مدرسه و بازتولید فرهنگی

راضیه موحدی
راضیه موحدی
1397/07/30
«نظریه بازتولید فرهنگی» ریشه در آثار دو متفکر برجسته اروپایی دارد: باسیل برنشتاین و پییر بوردیو. فرضیه اساسی این دو نظریه‌پرداز آن است که درون نظام آموزشی شکل خاصی از نظم اجتماعی وجود دارد که این نظم ناشی از شرایط اجتماعی و تاریخی خارج از این نظام است.

برچسب ها
برچسبی یافت نشد
برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.