X
محتوای مجله > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
88
0

مدیریت سبز، مادر گیتی

سالیان سال کره زمین با نگاه مهربان و دستان پینه‌بسته و بازوان توانمند ساکنان و مستأجران خویش حیات آرامی را می‌گذراند. اندک اندک، این ساکنان با صنعت و صنعتگری آشنا شدند و ابزار و آلات جدید را دست‌مایه خویش کردند و از دوران کشاورزی سنتی به عصر صنعتی شدن هجرت نمودند. ضربات محکم پتک‌ها و تیغه‌های ماشین‌های سنگین، صدای دلخراش اتومبیل‌ها، دود ناشی از کارخانه‌ها و خودروهای سبک و سنگین با سوخت‌های فسیلی، شکافتن دل و قلب این کره و زمین پاک به نام معادن سرب، زغال‌سنگ، فولاد، مس و طلا و...، حفر چاه‌‌های نفت در دل دریاها و کنار اقیانوس‌ها، غرش کشتی‌های حامل سوخت‌های فسیلی و زیردریایی‌ها و ناوها در بستر آرام دریاها و اقیانوس‌ها، قطع درختان و نابودی جنگل‌های سبز، دمار از روزگار این کره مظلوم درآورد و پیکره آن را زخمی و رنجور کرد. با وجود پاگذاشتن به عصر جدید به نام عصر فراصنعتی و عصر دانایی و اطلاعات، هنوز علائم قابل توجهی از ترمیم و بهبود این زخم‌های کهنه مشاهده نمی‌شود.
منوچهر نوری
منوچهر نوری
1397/08/05
0
202
0

برپا؛ به احترام کرامت انسان ها

برپا؛ به احترام کرامت انسان ها
مرتضی مجدفر
مرتضی مجدفر
1397/08/05
0
108
0

خدمت صالح

سرآغاز
حیدر تورانی
حیدر تورانی
1397/08/05
0
49
0

سند تحول و لزوم پیوست نگارى هاى فرهنگى

گفت ‌و گو با دکتر حسن بنیانیان، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
ام لیلا صمدی
ام لیلا صمدی
1397/08/05
0
132
0

تله های خودمحوری

نکته های مدیریتی
حسین رضایی
حسین رضایی
1397/08/05
0
41
0

مطالبات و انتظارات والدین از مدارس

شناسایی مطالبات و انتظارات ذی‌نفعان حوزه تعلیم و تربیت بستر را برای توسعه آموزشی پایدار و مشارکت همه‌جانبه آنان در تحقق اهداف سازمانی فراهم می‌کند؛ چرا که مسئولیت‌پذیری و مشارکت والدین را در امر مدیریت غیرمتمرکز و مبتنی بر واقعیات و متناسب با شرایط خاص مدارس رقم می‌زند. با توجه به ضرورت و اهمیت شناخت توقعات والدین از نهاد آموزش‌وپرورش، هدف کلی پژوهش حاضر، تبیین مطالبات و انتظارات والدین از آموزش‌وپرورش استان کرمانشاه است که با تلفیق راهبرد‌های پژوهش‌های کیفی انجام شده است. روش نمونه‌گیری این مطالعه، از نوع هدفمند بود که با مراجعه به مطلعان کلیدی مناطق مختلف استان کرمانشاه انتخاب گردید و اطلاعات لازم با استفاده از تکنیک‌های مشارکتی گروه متمرکز و مکالمه نیمه‌ساختارمند جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از طریق کدگذاری‌های متداول در نظریه بنیانی انجام گرفت. یافته‌های حاصل نشان داد که مطالبات و انتظارات والدین از آموز‌ش‌وپرورش استان کرمانشاه را می‌توان در قالب پنج طبقه مفهومی شامل مطالبات آموزشی، پرورشی، سلامتی، ارتباطی - مهارتی، و مدیریتی دسته‌بندی کرد.
ناهید فضلی
ناهید فضلی
1397/08/05

مدیریت سبز، مادر گیتی

منوچهر نوری
منوچهر نوری
1397/08/05
سالیان سال کره زمین با نگاه مهربان و دستان پینه‌بسته و بازوان توانمند ساکنان و مستأجران خویش حیات آرامی را می‌گذراند. اندک اندک، این ساکنان با صنعت و صنعتگری آشنا شدند و ابزار و آلات جدید را دست‌مایه خویش کردند و از دوران کشاورزی سنتی به عصر صنعتی شدن هجرت نمودند. ضربات محکم پتک‌ها و تیغه‌های ماشین‌های سنگین، صدای دلخراش اتومبیل‌ها، دود ناشی از کارخانه‌ها و خودروهای سبک و سنگین با سوخت‌های فسیلی، شکافتن دل و قلب این کره و زمین پاک به نام معادن سرب، زغال‌سنگ، فولاد، مس و طلا و...، حفر چاه‌‌های نفت در دل دریاها و کنار اقیانوس‌ها، غرش کشتی‌های حامل سوخت‌های فسیلی و زیردریایی‌ها و ناوها در بستر آرام دریاها و اقیانوس‌ها، قطع درختان و نابودی جنگل‌های سبز، دمار از روزگار این کره مظلوم درآورد و پیکره آن را زخمی و رنجور کرد. با وجود پاگذاشتن به عصر جدید به نام عصر فراصنعتی و عصر دانایی و اطلاعات، هنوز علائم قابل توجهی از ترمیم و بهبود این زخم‌های کهنه مشاهده نمی‌شود.

برپا؛ به احترام کرامت انسان ها

مرتضی مجدفر
مرتضی مجدفر
1397/08/05
برپا؛ به احترام کرامت انسان ها

خدمت صالح

حیدر تورانی
حیدر تورانی
1397/08/05
سرآغاز

سند تحول و لزوم پیوست نگارى هاى فرهنگى

ام لیلا صمدی
ام لیلا صمدی
1397/08/05
گفت ‌و گو با دکتر حسن بنیانیان، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی

تله های خودمحوری

حسین رضایی
حسین رضایی
1397/08/05
نکته های مدیریتی

مطالبات و انتظارات والدین از مدارس

ناهید فضلی
ناهید فضلی
1397/08/05
شناسایی مطالبات و انتظارات ذی‌نفعان حوزه تعلیم و تربیت بستر را برای توسعه آموزشی پایدار و مشارکت همه‌جانبه آنان در تحقق اهداف سازمانی فراهم می‌کند؛ چرا که مسئولیت‌پذیری و مشارکت والدین را در امر مدیریت غیرمتمرکز و مبتنی بر واقعیات و متناسب با شرایط خاص مدارس رقم می‌زند. با توجه به ضرورت و اهمیت شناخت توقعات والدین از نهاد آموزش‌وپرورش، هدف کلی پژوهش حاضر، تبیین مطالبات و انتظارات والدین از آموزش‌وپرورش استان کرمانشاه است که با تلفیق راهبرد‌های پژوهش‌های کیفی انجام شده است. روش نمونه‌گیری این مطالعه، از نوع هدفمند بود که با مراجعه به مطلعان کلیدی مناطق مختلف استان کرمانشاه انتخاب گردید و اطلاعات لازم با استفاده از تکنیک‌های مشارکتی گروه متمرکز و مکالمه نیمه‌ساختارمند جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از طریق کدگذاری‌های متداول در نظریه بنیانی انجام گرفت. یافته‌های حاصل نشان داد که مطالبات و انتظارات والدین از آموز‌ش‌وپرورش استان کرمانشاه را می‌توان در قالب پنج طبقه مفهومی شامل مطالبات آموزشی، پرورشی، سلامتی، ارتباطی - مهارتی، و مدیریتی دسته‌بندی کرد.

برچسب ها
برچسبی یافت نشد
برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.