X
محتوای مجله > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
2
0

انتقادپذیر نیستم!

یک مطالعه موردی درباره رضایت از سبک مدیران مدارس
مرتضی مجدفر
مرتضی مجدفر
1400/02/04
0
64
0

چاره اندیشی پس از طوفان

مروری بر چگونگی مدیریت بحران کرونا در فرایند یادگیری
مرتضی مجدفر
مرتضی مجدفر
1399/09/25
0
4
0

چاره اندیشی پس از طوفان

مروری بر چگونگی مدیریت بحران کرونا در فرایند یادگیری
مرتضی مجدفر
مرتضی مجدفر
1399/08/15
0
54
0

نیمه دوم زندگی مدیران

مشارکت قلمی با پیتر دراکر، مربی بزرگ مدیریت
مرتضی مجدفر
مرتضی مجدفر
1399/04/23
0
89
0

مدیریت بر خویشتن

در نوشتاری که از این سلسله‌ مطالب در شماره پاییز ۱۳۹۸ منتشر شد، مؤلف با بررسی عناصری چون «توانایی»، «استعداد» و «هوش»، «روش‌ تحلیل برگشتی» را به مثابه ابزاری تأثیرگذار در تصمیم‌گیری مدیران توضیح داد
مرتضی مجدفر
مرتضی مجدفر
1398/11/19
0
140
0

مدیریت بر خویشتن

مشارکت قلمی با پیتر دراکر، مربی بزرگ مدیریت
مرتضی مجدفر
مرتضی مجدفر
1398/10/14

انتقادپذیر نیستم!

مرتضی مجدفر
مرتضی مجدفر
1400/02/04
یک مطالعه موردی درباره رضایت از سبک مدیران مدارس

چاره اندیشی پس از طوفان

مرتضی مجدفر
مرتضی مجدفر
1399/09/25
مروری بر چگونگی مدیریت بحران کرونا در فرایند یادگیری

چاره اندیشی پس از طوفان

مرتضی مجدفر
مرتضی مجدفر
1399/08/15
مروری بر چگونگی مدیریت بحران کرونا در فرایند یادگیری

نیمه دوم زندگی مدیران

مرتضی مجدفر
مرتضی مجدفر
1399/04/23
مشارکت قلمی با پیتر دراکر، مربی بزرگ مدیریت

مدیریت بر خویشتن

مرتضی مجدفر
مرتضی مجدفر
1398/11/19
در نوشتاری که از این سلسله‌ مطالب در شماره پاییز ۱۳۹۸ منتشر شد، مؤلف با بررسی عناصری چون «توانایی»، «استعداد» و «هوش»، «روش‌ تحلیل برگشتی» را به مثابه ابزاری تأثیرگذار در تصمیم‌گیری مدیران توضیح داد

مدیریت بر خویشتن

مرتضی مجدفر
مرتضی مجدفر
1398/10/14
مشارکت قلمی با پیتر دراکر، مربی بزرگ مدیریت

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.