X

دربـاره ما

رشد آموزش مشاور مدرسه

دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی در جهت ایجاد زمینه مناسب برای تقویت مهارت‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان؛ کمک به ارتقای دانش معلمان در زمینه‌ اصول و مبانی آموزش و پرورش؛ معرفی راهبردها، رویکردها و روش‌های مشاوره؛ ایجاد زمینه‌ مناسب برای هم‌اندیشی و تبادل نظر بین معلمان، کارشناسان و برنامه‌ریزان درسی، اقدام به انتشار مجله‌ آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش مشاور مدرسه نموده است. این مجله به صورت فصل‌نامه در ۶۴ صفحه به چاپ می‌رسد.ارسال مقاله به فصل‌نامه رشد مشاور مدرسه

درصورتی‌که مایل به ارسال مقالات خود برای این مجله هستید، خواهشمند است به این نکات در تهیه‌ مقالات توجه فرمایید:


الف) مقاله‌های علمی

 • مقاله‌ ارائه شده باید به نحوی به مشاوران مدرسه مرتبط باشد.
 • فقط مقاله‌ها یا ترجمه‌هایی پذیرفته می‌شوند که پیش از این در جای دیگری چاپ نشده باشند. ارسال مطالب به این نشریه به معنای تأیید این موضوع است و هرگونه مسئولیتی متوجه ارسال کننده مقاله است.
 • ارسال مطلب به این نشریه به معنای اعطای حق امتیاز به مجله رشد مشاور مدرسه است و هیئت تحریریه حق دارد به نحو مقتضی در آن دخل و تصرف کرده یا آن را در مجموعه‌های دیگر زیر نظر این سازمان به چاپ برساند.
 • مطالب ارسالی ترجیحاً با فونت نازنین ۱۴ در محیط نرم‌افزاری Word تایپ شده و به همراه سی‌دی حاوی مطلب برای این نشریه ارسال شود. مطلب از نظر غلط املایی یا تایپی مورد بررسی دقیق ارسال کننده قرار گرفته باشد.
 • مطلب ارسالی دارای چکیده با حداکثر ۱۰۰ کلمه باشد.
 • عکس‌ها و نمودارها و جدول‌ها را در صفحه‌های جداگانه ارسال کرده و با مداد در پشت آن‌ها توضیح لازم را بنویسید.
 • در صورتی‌که عکس یا تصویری مرتبط با مقاله‌‌ی خود دارید، آن را برای دفتر نشریه ارسال نمایید.
 • درجه‌بندی دانشگاهی با عنوان حرفه‌ای و نوع فعالیت ارسال کننده‌ مطلب، آدرس پستی و شماره تلفن و در صورت امکان پیام‌گیر (E-mail) ذکر شده باشد.
 • منابع در دو بخش فارسی و خارجی به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌شود.

ب) مقاله‌های پژوهشی

در تهیه و ارسال مقاله‌های پژوهشی ۴ بخش زیر را رعایت کنید:

 1. مقدمه: در این بخش، پژوهشگر باید ضمن اشاره به زمینه و خاستگاه پژوهش، مفاهیم اصلی موجود در پژوهش خود را توضیح داده و سپس بر اساس پژوهش‌های انجام شده و منابع معتبر «مسئله»ای را که مایل است بررسی نماید، تبیین کند. لازم است پژوهشگر هدف، ضرورت و فرضیه‌ها را در قسمت پایانی همین بخش مطرح کند.
 2. روش: این قسمت شامل آزمودنی‌ها، ابزار و شیوه اجرا است. در قسمت آزمودنی‌ها توضیح مختصری در مورد جامعه، نمونه، روش نمونه‌گیری و ویژگی‌های آماری نمونه ارائه می‌شود. در قسمت ابزار به معرفی ابزار، چگونگی تهیه و ساخت و روایی و پایایی ابزار و نحوه اجرا و نمره‌گذاری آن به طور مختصر اشاره می‌شود و در قسمت شیوه‌ی اجرا به توضیح پیرامون روش گردآوری اطلاعات و چگونگی بررسی یا کنترل متغیرها پرداخته می‌شود.
 3. یافته‌ها: پژوهشگر باید یافته‌ها و نتایج به دست آمده در بررسی‌های خود را همراه ارائه جدول‌ها، تصویرها و نتایج آماری نمودارهای لازم ارائه کند و تأیید یا رد شدن فرضیه‌های پژوهشی خود را نیز مشخص کند.
 4. بحث: در این بخش، لازم است تا پژوهشگر ضمن مطرح کردن هریک از فرضیه‌های خود، نتایج به‌ دست آمده را با نتایج پژوهش‌های دیگران مقایسه کند. پژوهشگر باید دلایل احتمالی مشابهت یا مغایرت نتایج پژوهش خود را با نتایج پژوهش‌های دیگر توضیح بدهد. سپس ضروری است تا محدودیت‌های موجود را در مراحل انجام پژوهش توضیح بدهد و کاربردهای احتمالی نتایج به‌دست آمده را نیز شرح بدهد. ارائه چند پیشنهاد برای پژوهشگران بعدی در این قسمت به غنای کار می‌افزاید.