X
محتوای مجله > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
166
0

من اشتباه می کنم، پس هستم!

گرچه آموزش زبان فرایندی پیچیده و چندبعدی است که مؤلفه‌های زیادی در آن دخالت دارند، اما مهم‌ترین ارکان آن آموزش‌دهنده و یادگیرنده هستند.
محمدرضا سهرابی
محمدرضا سهرابی
1399/12/02
0
225
0

اهمیت بازخورد کتبی مدرسان نسبت به نوشته های فراگیرندگان در فرایند یادگیری

بازخورد مدرس نسبت به نوشته‌های فراگیرندگان برای بهبود روند آموزش بسیار اهمیت دارد.
مرتضی ملتی
مرتضی ملتی
1399/12/02
0
480
0

آموزش مهارت خواندن در زبان دوم: استفاده از همه داشته ها

تجربه خواندن در زبان اول و دوم ممکن است بسیار از هم متفاوت باشد.
مسعود عزيزی
مسعود عزيزی
1399/12/02
0
171
0

ارزیابی زبان آموزان از راه دور: کاربرد آزمون سازهای برخط

ارزیابی فراگیری و دانش زبانی زبان‌آموزان همواره یکی از چالش‌های فراروی آموزگاران، استادان، و متولیان آموزش زبان در کشور بوده است.
فاطمه نامی
فاطمه نامی
1399/12/02
0
338
0

تغذیه آموزشی؛ مصاحبه با دکتر زری سعیدی طلب

تغذیه نقش مهمی در فرآیند یادگیری و عملکرد مغز دارد.
مدیر فنی مجلات
مدیر فنی مجلات
1399/12/02
0
171
0

English Languge Teaching with Shaad: Suggestions for a Better Experience

پژوهش کیفی حاضر تجربه گروه کوچکی از دبیران زبان انگلیسی در استفاده از اپلیکیشن شاد در دوران همه‌گیری کرونا را گزارش کرده است.
دارا تفضلی
دارا تفضلی
1399/12/02

من اشتباه می کنم، پس هستم!

محمدرضا سهرابی
محمدرضا سهرابی
1399/12/02
گرچه آموزش زبان فرایندی پیچیده و چندبعدی است که مؤلفه‌های زیادی در آن دخالت دارند، اما مهم‌ترین ارکان آن آموزش‌دهنده و یادگیرنده هستند.

اهمیت بازخورد کتبی مدرسان نسبت به نوشته های فراگیرندگان در فرایند یادگیری

مرتضی ملتی
مرتضی ملتی
1399/12/02
بازخورد مدرس نسبت به نوشته‌های فراگیرندگان برای بهبود روند آموزش بسیار اهمیت دارد.

آموزش مهارت خواندن در زبان دوم: استفاده از همه داشته ها

مسعود عزيزی
مسعود عزيزی
1399/12/02
تجربه خواندن در زبان اول و دوم ممکن است بسیار از هم متفاوت باشد.

ارزیابی زبان آموزان از راه دور: کاربرد آزمون سازهای برخط

فاطمه نامی
فاطمه نامی
1399/12/02
ارزیابی فراگیری و دانش زبانی زبان‌آموزان همواره یکی از چالش‌های فراروی آموزگاران، استادان، و متولیان آموزش زبان در کشور بوده است.

تغذیه آموزشی؛ مصاحبه با دکتر زری سعیدی طلب

مدیر فنی مجلات
مدیر فنی مجلات
1399/12/02
تغذیه نقش مهمی در فرآیند یادگیری و عملکرد مغز دارد.

English Languge Teaching with Shaad: Suggestions for a Better Experience

دارا تفضلی
دارا تفضلی
1399/12/02
پژوهش کیفی حاضر تجربه گروه کوچکی از دبیران زبان انگلیسی در استفاده از اپلیکیشن شاد در دوران همه‌گیری کرونا را گزارش کرده است.

برچسب‌ها:
نویسندگان