X

رشد آموزش علوم زمین

آموزش و پرورش علاوه بر آنکه مسئولیت تولید محتواهای آموزشی متعالی را در کتاب‌های درسی به عهده دارد و به شایستگی آن را طبق اسناد بالادستی ایفا می‌نماید، مسئولیت رشد و تعالی، به روز رسانی، ارتقای دانایی‌ها، مهارت‌ها و نگرش‌های شغلی و حرفه‌ای ارائه کنندگان محتواهای آموزشی تولید شده یعنی معلمان را نیز به عهده دارد.


خبر خوش؛ پس از وقفه کوتاهی که در چاپ و انتشار فصلنامه رشد آموزش زمین‌شناسی رخ داد باز انتشار مجله به صورت دیجیتالی و با نام فصلنامه رشد آموزش علوم زمین، در برگیرنده محتوای دو کتاب بسیار مهم زمین‌شناسی و انسان و محیط‌ زیست در دستور کار قرار گرفت.


از دوستداران زمین و محیط زیست درخواست داریم با مقالات وزین خود که طبق چارچوب مجلات آموزشی رشد تهیه شده است، ما را در این امر خطیر یاری رسانند.