X
محتوای مجله > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
134
0

پیشنهاد حذف سؤالات چند موردی از کنکور زیست شناسی

در آزمون‌ های کنکورهای سراسری اخیر، برخی سؤالات درس زیست ‌شناسی به‌‌صورت چند موردی طراحی شده ‌اند. به این صورت که چند مورد عبارت مقابل را به ‌‌درستی یا به ‌‌نادرستی تکمیل می ‌کند.
واحد لطفی
واحد لطفی
1399/05/01
0
245
0

کتاب درسی یا کتاب قانون

کتاب درسی مانند هر کتاب دیگری با هدف خاص نوشته می ‌شود؛ اما دیده شده است که گاهی خارج از اهداف تعیین ‌شده، استفاده می ‌شود؛ مثلاً توجه زیاد به جزئیات که در پاره‌ ای از ارزشیابی ‌ها شاهد آن هستیم.
سید علی آل محمد
سید علی آل محمد
1399/05/01
0
1222
0

گکوی پلنگی ترکمنی در فهرست سرخ

مهم‌ترین جاندار یک اکوسیستم کدام است؟ اگر بخواهید به این پرسش پاسخ دهید، خیلی زود درخواهید یافت که پاسخ، چندان آسان نیست؛ چون نمی‌توان جانداران اکوسیستم را جدا از هم در نظر گرفت.
رضا مقدسی
رضا مقدسی
1397/02/24
0
1538
0

چشم در برابر چشم

با انتشار کتاب زیست‌شناسی 2 (پایه یازدهم) افراد زیادی نقدهای خود را دلسوزانه منعکس کردند تا دانش‌آموزان کتابی با کیفیت هرچه بهتر در اختیار داشته باشند.
سید علی آل محمد
سید علی آل محمد
1396/11/14
0
489
0

از زبان یاران 6

من در اوایل خدمتم در خرمشهر، یعنی در سال 1379 با مجله رشد آموزش زیست‌شناسی آشنا شدم. در آن زمان به اینترنت دسترس نداشتم و مجبور بودم برای پاسخ دادن به سؤالاتی که در حین تدریس برای خود یا همکارانم پیش می‌آمد، به کتب دانشگاهی مراجعه کنم.
نظام جلیلیان
نظام جلیلیان
1396/07/05
0
1546
0

از زبان یاران 5

بهتر است حداقل یک صفحه از مجله را به پرسش‌های علمی خوانندگان اختصاص داد و پاسخ آنان با درج منابع و نیز عکس و اطلاعات مربوط به استادان پاسخگو درج کرد.
حسین لاری یزدی
حسین لاری یزدی
1396/07/05

پیشنهاد حذف سؤالات چند موردی از کنکور زیست شناسی

واحد لطفی
واحد لطفی
1399/05/01
در آزمون‌ های کنکورهای سراسری اخیر، برخی سؤالات درس زیست ‌شناسی به‌‌صورت چند موردی طراحی شده ‌اند. به این صورت که چند مورد عبارت مقابل را به ‌‌درستی یا به ‌‌نادرستی تکمیل می ‌کند.

کتاب درسی یا کتاب قانون

سید علی آل محمد
سید علی آل محمد
1399/05/01
کتاب درسی مانند هر کتاب دیگری با هدف خاص نوشته می ‌شود؛ اما دیده شده است که گاهی خارج از اهداف تعیین ‌شده، استفاده می ‌شود؛ مثلاً توجه زیاد به جزئیات که در پاره‌ ای از ارزشیابی ‌ها شاهد آن هستیم.

گکوی پلنگی ترکمنی در فهرست سرخ

رضا مقدسی
رضا مقدسی
1397/02/24
مهم‌ترین جاندار یک اکوسیستم کدام است؟ اگر بخواهید به این پرسش پاسخ دهید، خیلی زود درخواهید یافت که پاسخ، چندان آسان نیست؛ چون نمی‌توان جانداران اکوسیستم را جدا از هم در نظر گرفت.

چشم در برابر چشم

سید علی آل محمد
سید علی آل محمد
1396/11/14
با انتشار کتاب زیست‌شناسی 2 (پایه یازدهم) افراد زیادی نقدهای خود را دلسوزانه منعکس کردند تا دانش‌آموزان کتابی با کیفیت هرچه بهتر در اختیار داشته باشند.

از زبان یاران 6

نظام جلیلیان
نظام جلیلیان
1396/07/05
من در اوایل خدمتم در خرمشهر، یعنی در سال 1379 با مجله رشد آموزش زیست‌شناسی آشنا شدم. در آن زمان به اینترنت دسترس نداشتم و مجبور بودم برای پاسخ دادن به سؤالاتی که در حین تدریس برای خود یا همکارانم پیش می‌آمد، به کتب دانشگاهی مراجعه کنم.

از زبان یاران 5

حسین لاری یزدی
حسین لاری یزدی
1396/07/05
بهتر است حداقل یک صفحه از مجله را به پرسش‌های علمی خوانندگان اختصاص داد و پاسخ آنان با درج منابع و نیز عکس و اطلاعات مربوط به استادان پاسخگو درج کرد.

برچسب‌ها:
نویسندگان