X

رشد مدیریت مدرسه

رشد مدیریت مدرسه، نشریه‌ای آموزشی، تحلیلی، اطلاع‌رسانی برای مدیران، معاونان، مشاوران و مربیان واحدهای آموزشی می‌باشد که توسط دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، آماده می‌گردد. این فصل‌نامه در ۶۴ صفحه‌ رنگی به چاپ می‌رسد.ارسال مقاله به فصل‌نامه رشد مدیریت مدرسه

در صورتی‌که تمایل دارید آثار خود را برای این مجله ارسال کنید، خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایید:

  • قبلاً جای دیگری چاپ نشده باشد.
  • دارای چکیده و منبع باشد.
  • ترجمه‌ها، همخوان و همراه با متن اصلی باشد.
  • از نظر موضوع، نو و کاربردی باشد و قابلیت تعمیم در مدرسه را داشته باشد.
  • خوانا، روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد.
  • در کاغذ A4 و بر روی یک روی کاغذ نوشته شود.
  • مقاله‌ها حتی‌الامکان دارای جدول، نمودار و عکس مناسب باشد.
  • مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص آثار رسیده آزاد است.
  • آثار ارسالی باز گردانده نمی‌شود.