X

دربـاره ما

دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی در جهت ایجاد زمینه‌ مناسب برای تقویت مهارت‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان؛ کمک به ارتقای دانش معلمان در زمینه ‌اصول و مبانی آموزش و پرورش؛ معرفی راهبردها، رویکردها و روش‌های آموزش زبان؛ کمک به ارتقای دانش معلمان نسبت به محتوای کتاب‌های درسی؛ ایجاد زمینه‌ مناسب برای هم‌اندیشی و تبادل نظر بین معلمان، کارشناسان و برنامه‌ریزان درسی برای بهبود یا رفع تنگناهای آموزشی؛ آشنا کردن معلمان با تازه‌ترین دستاوردهای علمی در زمینه آموزش زبان؛ افزایش آگاهی‌های معلمان درباره رخدادهای علمی ـ آموزشی در جهان و آشنا ساختن معلمان با مهم‌ترین مسائل موجود در حوزه‌های علمی ـ آموزشی، اقدام به انتشار مجله‌ آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش زبان‌های خارجی نموده است.

 

پدیدآورندگان رشد آموزش زبان‌های خارجی

مدیر مسئول

محمد ناصری 

 

سردبیر

محمدرضا عنانی‌سراب

 

شورای برنامه‌ریزی

پرویز بیرجندی
پرویز مفتون
حسین وثوقی
ژاله کهنمویی‌پور
حمیدرضا شعیری
نادر حقانی
مژگان رشتچی
محمدرضا عنانی‌سراب
سید بهنام علوی مقدم

 

مدیر داخلی

شهلا زارعی نیستانک

 

طراح گرافیک

زهرا ابوالحلم

 

ویراستار

جعفر ربانی

 

نشانی دفتر مجله

تهران، صندوق پستی: 6585/ 15875 (فصلنامه رشد آموزش زبان های خارجی)

 

نشانی پست الکترونیکی مجله

fltmagazine@roshdmag.ir

 

تلفن دفتر مجله

88305862 – 021