X
محتوای مجله > نتایج جستجو
آخرین عناوین
1
906
0

اهداف مغفول در آموزش محیط زیست ایران با بررسی تطبیقی

به نظر می رسد آموزش محیط زیست در کشور ما نسبت به سال های گذشته پیشرفت های قابل توجهی داشته است. افزوده شدن کتاب درسی انسان و محیط زیست برای دانش آموزان پایه یازدهم یکی از این موارد است. در پژوهشی که خلاصه آن را در اینجا ملاحظه می کنید اهداف آموزش محیط زیست در ایران با چند کشور جهان مقایسه شده است.
ندا پریشانی
ندا پریشانی
1397/02/25
2
1770
0

زیست شناسی هنر است

علم و هنر از نخستین روزهای آفرینش آدمی درهم‌تنیده بوده‌اند. به همین علت، گاه نمی‌دانیم برخی افراد را برای هنری که در طراحی تصاویر به‌خرج داده‌اند تحسین کنیم، یا برای کشف‌های علمی آنان اهمیت قائل شویم.
محمد کرام الدینی
محمد کرام الدینی
1397/02/24
1
551
0

کتاب های درسی فرا رسانه ای

پای صحبت دکتر محمود امانی طهرانی، مدیرکل دفتر تألیف کتاب های درسی
محمد کرام الدینی
محمد کرام الدینی
1397/02/24
0
483
0

عکس های شما

محمدطاهر رحیمی
محمدطاهر رحیمی
1397/02/24
1
5679
0

پیشنهادهایی برای آموزش تولید مثل گیاهان

فصل هشتم کتاب زیست شناسی پایه یازدهم درباره تولیدمثل گیاهان نهاندانه است. در نوشتاری که در پی می آید، ضمن ارائه روشی برای آموزش این فصل به پرسش ها و کج فهمی های احتمالی، پرداخته شده است.
الهه علوی
الهه علوی
1397/02/24
1
2201
0

آموزش زیست شناسی در بند قید

اینکه آزمون ورودی دانشگاه ها موسوم به کنکور بر آموزش در مدرسه ها سایه افکنده و همه اهداف آموزشی را در مدارس و خانواده ها به پذیرفته شدن در دانشگاه ها تبدیل کرده، واقعیتی انکارناپذیر است. از آنجا که اهداف آموزش و پرورش بر مبنای «شایستگی ها» تعریف می شوند و اهداف کنکور بر مبنای «دانستنی ها»؛ لذا جمع این دو، حداقل با شیوه کنونی پذیرش دانشجو، قابل تصور نیست. چون اساساً شایستگی ها را نمی توان با آزمونِ چندگزینه ای چند دقیقه ای سنجید. عدم هماهنگی بین آموزش و سنجش، باعث شده است تا دانش آموز چیزی امتحان بدهد که لزوماً در دوران تحصیل درباره آن آموزش ندیده است. به همین علت برای تکمیل آموزش های خود، به کتاب های کمک درسی روی می آورد که به هدف کنکور چاپ شده اند. تنوع گسترده ای که در این کتاب ها وجود دارد و شمارگان بالای کتاب ها، تأییدکننده وجود چنین نیازی است؛ اما سؤال این است که کدام کتاب یا کتاب ها به این نیاز به طور واقعی پاسخ می دهند؟ کدام یک از آنها حداقل های لازم برای موفقیت در کنکور، یعنی ادعایی که برای آن انتشار یافته اند را دارد؟ پاسخ به این سؤال، آسان نیست. از آنجا که کنکور مهم است، این کتاب ها هم مهم اند و بنابراین بر جریان آموزش اثرگذار. این کتاب ها در چند سال اخیر عقیده ای را رواج داده اند که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک سنت است، سنتی که می گوید «قیدهای کتاب درسی را باید حفظ کرد». حجم قابل توجهی از پرسش های چندگزینه ای در کتاب های کمک درسی به قیدها اختصاص پیدا کرده است. حتی کتاب هایی هم به طور خاص برای قیدها منتشر شده است. در این کتاب ها به دانش آموز گفته می شود «مواظب باش! اگر قید جمله ای مثلاً از «بعضی» به «بسیاری» تغییر کند، جمله غلط می شود. به همین علت باید همه قیدها را حفظ کنی». چنین است که دانش آموزان مکلف به حفظ کردن قید جملات می شوند. بسیاری از دبیران عزیز هم چاره ای جز همرنگ شدن با جماعت نیافته، در چنین فضایی گرفتار شده اند و علیرغم اعتقاد شخصی خود، حفظ کردن قیدها را توصیه می کنند. از بُعد آموزشی و از نگاه آزمون های ورودی دانشگاه ها، حفظ کردن قیدها چقدر کار درستی است؟ این موضوعی است که می خواهیم در این فرصت به آن بپردازیم.
سید علی آل محمد
سید علی آل محمد
1397/02/24

اهداف مغفول در آموزش محیط زیست ایران با بررسی تطبیقی

ندا پریشانی
ندا پریشانی
1397/02/25
به نظر می رسد آموزش محیط زیست در کشور ما نسبت به سال های گذشته پیشرفت های قابل توجهی داشته است. افزوده شدن کتاب درسی انسان و محیط زیست برای دانش آموزان پایه یازدهم یکی از این موارد است. در پژوهشی که خلاصه آن را در اینجا ملاحظه می کنید اهداف آموزش محیط زیست در ایران با چند کشور جهان مقایسه شده است.

زیست شناسی هنر است

محمد کرام الدینی
محمد کرام الدینی
1397/02/24
علم و هنر از نخستین روزهای آفرینش آدمی درهم‌تنیده بوده‌اند. به همین علت، گاه نمی‌دانیم برخی افراد را برای هنری که در طراحی تصاویر به‌خرج داده‌اند تحسین کنیم، یا برای کشف‌های علمی آنان اهمیت قائل شویم.

کتاب های درسی فرا رسانه ای

محمد کرام الدینی
محمد کرام الدینی
1397/02/24
پای صحبت دکتر محمود امانی طهرانی، مدیرکل دفتر تألیف کتاب های درسی

عکس های شما

محمدطاهر رحیمی
محمدطاهر رحیمی
1397/02/24

پیشنهادهایی برای آموزش تولید مثل گیاهان

الهه علوی
الهه علوی
1397/02/24
فصل هشتم کتاب زیست شناسی پایه یازدهم درباره تولیدمثل گیاهان نهاندانه است. در نوشتاری که در پی می آید، ضمن ارائه روشی برای آموزش این فصل به پرسش ها و کج فهمی های احتمالی، پرداخته شده است.

آموزش زیست شناسی در بند قید

سید علی آل محمد
سید علی آل محمد
1397/02/24
اینکه آزمون ورودی دانشگاه ها موسوم به کنکور بر آموزش در مدرسه ها سایه افکنده و همه اهداف آموزشی را در مدارس و خانواده ها به پذیرفته شدن در دانشگاه ها تبدیل کرده، واقعیتی انکارناپذیر است. از آنجا که اهداف آموزش و پرورش بر مبنای «شایستگی ها» تعریف می شوند و اهداف کنکور بر مبنای «دانستنی ها»؛ لذا جمع این دو، حداقل با شیوه کنونی پذیرش دانشجو، قابل تصور نیست. چون اساساً شایستگی ها را نمی توان با آزمونِ چندگزینه ای چند دقیقه ای سنجید. عدم هماهنگی بین آموزش و سنجش، باعث شده است تا دانش آموز چیزی امتحان بدهد که لزوماً در دوران تحصیل درباره آن آموزش ندیده است. به همین علت برای تکمیل آموزش های خود، به کتاب های کمک درسی روی می آورد که به هدف کنکور چاپ شده اند. تنوع گسترده ای که در این کتاب ها وجود دارد و شمارگان بالای کتاب ها، تأییدکننده وجود چنین نیازی است؛ اما سؤال این است که کدام کتاب یا کتاب ها به این نیاز به طور واقعی پاسخ می دهند؟ کدام یک از آنها حداقل های لازم برای موفقیت در کنکور، یعنی ادعایی که برای آن انتشار یافته اند را دارد؟ پاسخ به این سؤال، آسان نیست. از آنجا که کنکور مهم است، این کتاب ها هم مهم اند و بنابراین بر جریان آموزش اثرگذار. این کتاب ها در چند سال اخیر عقیده ای را رواج داده اند که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک سنت است، سنتی که می گوید «قیدهای کتاب درسی را باید حفظ کرد». حجم قابل توجهی از پرسش های چندگزینه ای در کتاب های کمک درسی به قیدها اختصاص پیدا کرده است. حتی کتاب هایی هم به طور خاص برای قیدها منتشر شده است. در این کتاب ها به دانش آموز گفته می شود «مواظب باش! اگر قید جمله ای مثلاً از «بعضی» به «بسیاری» تغییر کند، جمله غلط می شود. به همین علت باید همه قیدها را حفظ کنی». چنین است که دانش آموزان مکلف به حفظ کردن قید جملات می شوند. بسیاری از دبیران عزیز هم چاره ای جز همرنگ شدن با جماعت نیافته، در چنین فضایی گرفتار شده اند و علیرغم اعتقاد شخصی خود، حفظ کردن قیدها را توصیه می کنند. از بُعد آموزشی و از نگاه آزمون های ورودی دانشگاه ها، حفظ کردن قیدها چقدر کار درستی است؟ این موضوعی است که می خواهیم در این فرصت به آن بپردازیم.

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.