X
محتوای مجله > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
81
0

زیست فناوری و آینده انسان

ویروسِ نوپدیدِ کووید-۱۹ جهان را در وضعیتی جدید، دشوار و بی‌سابقه قرار داده، فعالیت‌های انسانی را در بخش‌های بسیاری از کره زمین به تعطیلی کشانده و مردم سراسر جهان را با چالش‌ها و پرسش‌هایِ جدیِ نوینی رو به رو کرده است.
محمد کرام الدینی
محمد کرام الدینی
1399/09/25
0
319
0

با کمک دوربین وب یک میکروسکوپ دیجیتال بسازیم

مشاهده تصاویر جالب میکروسکوپی همواره برای همه، به ویژه برای دانش ‌آموزان جالب بوده است؛ اما میکروسکوپ همیشه همه جا در اختیار همه نیست.
رشد  آموزش زیست‌شناسی
رشد آموزش زیست‌شناسی
1399/05/07
0
826
0

اثر هورمون های گیاهی بر گرهک سازی و تثبیت نیتروژن در گیاهان پروانه وار

در کتاب درسی زیست ‌شناسی 1، پایه دهم موضوع همزیستی گیاهان با میکروارگانیسم‌ های تثبیت‌ کننده نیتروژن ارائه شده است. یکی از این همزیستی ‌ها، بین ریزوبیوم و ریشه گیاهان تیره پروانه ‌واران است.
الهه علوی
الهه علوی
1399/05/01
0
237
0

آموزش زیست شناسی در مدارس فرانسه و بریتانیا

می ‌دانیم که محتوای علم زیست ‌شناسی از تنوع خاصی برخوردار است. زیست ‌شناسی علمی کاربردی محسوب می ‌شود که اهمیت آن در کشورهای اروپایی تا به آن حد رسیده است که برخی مدارس فرانسه، «علوم زمین و زندگی» نامیده می ‌شوند.
شهناز گگونانی
شهناز گگونانی
1399/05/01
0
183
0

هوشمندی گیاهان

گیاهان درحفظِ تعادلِ بوم‌ سازگان (اکوسیستم)‌ها نقش اساسی دارند؛ اما تاکنون به ندرت در فناوری ‌های نوین به ‌ویژه رباتیک، الگوی طراحی و تولید بوده‌ اند و تعداد اندکی از پژوهشگران به‌ فکر ساخت ربات ‌با الهام از گیاهان افتاده‌ اند.
مریم انصاری
مریم انصاری
1399/05/01
0
165
0

کاربرد روش های بصری متنوع در آموزش زیست شناسی

حجم مطالب درسی زیست‌ شناسی دوره دوم متوسطه و در برخی موارد پیچیدگی ‌های متن کتاب ‌ها و کمبود تصاویر و نیز ناکافی بودن امکانات آزمایشگاهی، یاددهی و یادگیری مباحث زیست ‌شناسی را برای دبیران و دانش ‌آموزان چالش ‌برانگیز کرده است.
مریم صفوی
مریم صفوی
1399/05/01

زیست فناوری و آینده انسان

محمد کرام الدینی
محمد کرام الدینی
1399/09/25
ویروسِ نوپدیدِ کووید-۱۹ جهان را در وضعیتی جدید، دشوار و بی‌سابقه قرار داده، فعالیت‌های انسانی را در بخش‌های بسیاری از کره زمین به تعطیلی کشانده و مردم سراسر جهان را با چالش‌ها و پرسش‌هایِ جدیِ نوینی رو به رو کرده است.

با کمک دوربین وب یک میکروسکوپ دیجیتال بسازیم

رشد  آموزش زیست‌شناسی
رشد آموزش زیست‌شناسی
1399/05/07
مشاهده تصاویر جالب میکروسکوپی همواره برای همه، به ویژه برای دانش ‌آموزان جالب بوده است؛ اما میکروسکوپ همیشه همه جا در اختیار همه نیست.

اثر هورمون های گیاهی بر گرهک سازی و تثبیت نیتروژن در گیاهان پروانه وار

الهه علوی
الهه علوی
1399/05/01
در کتاب درسی زیست ‌شناسی 1، پایه دهم موضوع همزیستی گیاهان با میکروارگانیسم‌ های تثبیت‌ کننده نیتروژن ارائه شده است. یکی از این همزیستی ‌ها، بین ریزوبیوم و ریشه گیاهان تیره پروانه ‌واران است.

آموزش زیست شناسی در مدارس فرانسه و بریتانیا

شهناز گگونانی
شهناز گگونانی
1399/05/01
می ‌دانیم که محتوای علم زیست ‌شناسی از تنوع خاصی برخوردار است. زیست ‌شناسی علمی کاربردی محسوب می ‌شود که اهمیت آن در کشورهای اروپایی تا به آن حد رسیده است که برخی مدارس فرانسه، «علوم زمین و زندگی» نامیده می ‌شوند.

هوشمندی گیاهان

مریم انصاری
مریم انصاری
1399/05/01
گیاهان درحفظِ تعادلِ بوم‌ سازگان (اکوسیستم)‌ها نقش اساسی دارند؛ اما تاکنون به ندرت در فناوری ‌های نوین به ‌ویژه رباتیک، الگوی طراحی و تولید بوده‌ اند و تعداد اندکی از پژوهشگران به‌ فکر ساخت ربات ‌با الهام از گیاهان افتاده‌ اند.

کاربرد روش های بصری متنوع در آموزش زیست شناسی

مریم صفوی
مریم صفوی
1399/05/01
حجم مطالب درسی زیست‌ شناسی دوره دوم متوسطه و در برخی موارد پیچیدگی ‌های متن کتاب ‌ها و کمبود تصاویر و نیز ناکافی بودن امکانات آزمایشگاهی، یاددهی و یادگیری مباحث زیست ‌شناسی را برای دبیران و دانش ‌آموزان چالش ‌برانگیز کرده است.

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.